De arbeidsovereenkomst eindigt niet na 104 weken ziekte! Wat te doen als ondernemer?


Je medewerker is bijna 104 weken ziek. Dit houdt in dat de loondoorbetalingsplicht, bij ziekte, er bijna opzit. Wij, ArboLink, merken dat veel ondernemers ervan uitgaan dat einde loonbetalingsplicht ook automatisch einde dienstverband betekend (dat de medewerker automatisch ontslagen is). Dit is allerminst het geval! Ervan uitgaande dat de werkgever en werknemer in de periode van 104 weken er alles aan hebben gedaan om de werknemer te re-integreren: op de eigenwerkplek of in ander passende arbeid. Maar wat als de werknemer opnieuw ziek wordt? En wat als de werkgever geen passende arbeid heeft? Beëindigt de werkgever dan de arbeidsovereenkomst of niet? Elke keuze heeft gevolgen. Het is daarom belangrijk om een re-integratiebeleid te hebben. In de praktijk blijkt dat in veel organisaties geen re-integratiebeleid is. En dat er in veel organisaties dus niet duidelijk is wat er dient te gebeuren na een WIA-beschikking.

Wij bespreken in het artikel van vandaag wat er allemaal bij komt kijken en wat er het best gedaan kan worden!

Is mijn werknemer na 104 weken ziekte en het krijgen van een WIA-beschikking niet automatisch ontslagen?

Zoals wij hierboven al aangaven, krijgen wij deze vraag veel binnen van ondernemers! Ook merken wij dat niet iedereen het helder heeft wanneer het wel of niet verstandig is om een ontslagvergunning aan te vragen, ditzelfde geldt voor een nieuw arbeidscontract. Wij zien hier veel onduidelijkheden in. Dus na 104 weken loondoorbetalingsplicht eindigt niet automatisch het dienstverband. Om het dienstverband te beëindigen dient er wel een ontslagprocedure te worden gestart. Wanneer de werkgever, via het UWV, een ontslagvergunning verkrijgt, dan kan de arbeidsovereenkomst ontbonden worden. Ook is het mogelijk om een ontslag met wederzijds goedvinden te ontbinden, dit wordt ook wel een VSO genoemd.

Indien blijkt dat de werkgever voldoende heeft gedaan aan re-integratie en zelf geen passend werk heeft voor de werknemer, dan kan de werkgever bij het UWV een ontslagvergunning aanvragen i.v.m. langdurige arbeidsongeschiktheid.

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een ontslagvergunning te verkrijgen?

Het UWV geeft ondernemers niet direct of zomaar ontslagvergunningen. Voordat ondernemers dit verkrijgen van het UWV, beoordeelt het UWV het re-integratietraject.  Welke onderzoeken dat zijn leggen wij hieronder uit.

Loonsanctie:

Eén van de onderzoeken die het UWV verricht is het bekijken van het re-integratie proces. Het UWV beoordeelt in de 24e maand aan de hand van het re-integratieverslag of werkgever en werknemer zich voldoende hebben ingespannen om de re-integratie ook mogelijk te maken. Mocht blijken dat er onvoldoende inspanningen zijn verricht, kan het UWV-sancties opleggen. De werknemer kan een korting krijgen op zijn WIA/WW-uitkering en de werkgever kan verplicht worden om nog maximaal 52 weken het loon door te betalen. In dat geval wordt de WIA-beoordeling ook uitgesteld. In de periode van de sanctie geldt er een ontslagverbod.

Geen herstel binnen 26 weken?

Het UWV Werkbedrijf werpt ook een blik vooruit. Hiermee wordt er gekeken in hoeverre te verwachten valt dat de werknemer binnen 26 weken (na de 104 weken) zal herstellen voor zijn eigen werk of binnen deze periode in staat zal zijn om werkzaamheden in aangepast vorm te verrichten.

Wanneer het UWV Werkbedrijf overtuigd is dat het herstel binnen deze 26 weken niet te verwachten valt en herplaatsing in een andere functie ook niet aan de orde is, dan pas zal een ontslagvergunning afgegeven worden!

Kan het dienstverband beter door blijven lopen?

Als werkgever kun je er bewust voor kiezen om geen ontslagvergunning aan te vragen voor een zieke werknemer om op die manier transitievergoeding te ontlopen. Dit wordt ook wel een slapend dienstverband genoemd. Dit gaat goed zolang de werknemer niet kan werken; simpel gezegd, geen werk geen loon. Echter kan het slapend dienstverband ontwaken als de werknemer weer (deels) hersteld is en hierdoor weer arbeid gaat verrichten. Dan geldt weer een nieuwe loondoorbetalingsplicht. Bovendien als later toch besloten wordt het dienstverband te beëindigen, zal de transitievergoeding inmiddels ook weer hoger zijn!

Overigens kunnen werkgevers vanaf 1 april 2020 gecompenseerd worden voor de transitievergoeding die zij betalen bij ontslag van langdurige zieke werknemers.


« Terug naar overzicht

Inzicht in het verzuim van je medewerkers?

Samen zorgen wij voor een betere binding met je medewerkers, een positieve werksfeer, lagere kosten en een maximaal resultaat! Maak een afspraak voor een korte inventarisatie met één van onze deskundigen. We zorgen ervoor dat iedereen tevreden kan zijn!