De RI&E: Wat houdt het in en wat levert het op?


Tijdens de week van de RI&E, 21-25 juni 2021, is het goed om de RI&E nog even onder de aandacht te brengen. De RI&E is voor ons van ArboLink gesneden koek, maar weet je als werkgever ook precies:

  • Wat een RI&E inhoudt?
  • Wat een RI&E oplevert?
  • Wie er betrokken zijn bij het opstellen van een RI&E?

Wij praten je in het kort hierover bij.

Wat houdt de RI&E in?

Voor iedere werkgever, die personeel in dienst heeft, is de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) een verplicht middel. De RI&E geeft inzicht in de Arborisico’s op het gebied van veiligheid, welzijn en gezondheid (fysiek en psychisch) en draagt bij aan kennis op het gebied van de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie.

De inventarisatie van de RI&E moet schriftelijk worden vastgelegd. Ook moet er een Plan van Aanpak (PvA) worden opgesteld waarin staat beschreven welke acties je wanneer gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken. Risico’s kunnen bijvoorbeeld worden geconstateerd op het gebied van beeldschermwerk, werkplekinrichting, fysieke belasting en/of psychosociale arbeidsbelasting (zoals werkdruk, werk- en rusttijden, pesten, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie).

Denk er aan dat een RI&E altijd actueel moet zijn. Dus verandert er iets in de werkomstandigheden (bijv. ingebruikname nieuwe machine) binnen het bedrijf dan moet de RI&E ook worden aangepast.

De Inspectie SZW heeft aangegeven vaker en strenger te controleren in 2021. Voor het niet hebben van een (actuele) RI&E kun je een boete krijgen. Zorg dus dat je goed bent voorbereid. Voorkomen is immers beter dan genezen!

Wat levert een RI&E mij als werkgever op?

Een RI&E is niet alleen noodzakelijk vanwege de wettelijke verplichting, maar geeft jou als werkgever ook inzicht in de Arbo-risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid (fysiek en psychisch) en draagt bij aan de kennis op het gebied van arbeidsomstandigheden binnen de organisatie. Het hebben van een goede RI&E zorgt verder voor minder verzuim, efficiënter werken en gemotiveerde medewerkers.

Wie zijn betrokken bij het opstellen van een RI&E?

Het opstellen van een RI&E kun je prima zelf doen. Normaliter is dit de taak van de preventiemedewerker. In kleinere bedrijven (< 25 werknemers) is het vaak de directeur die deze taken op zich neemt. Belangrijk is om niet te vergeten om de werknemersvertegenwoordiging (Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging) bij het RI&E-traject te betrekken. Zij hebben namelijk instemmingsrecht. Heb je geen werknemersvertegenwoordiging dan moet je werknemers betrekken bij het realiseren van de RI&E.

Toetsing van de RI&E

Zorg ervoor dat de RI&E actueel, kwalitatief goed en compleet is. Zodra de RI&E gereed is, dan is het verplicht om deze te laten toetsen door een gecertificeerde deskundige/Arbodienst.

Moeten alle werkgevers de RI&E laten toetsen? Nee, dat is niet het geval.

Bedrijven met minder dan 25 werknemers hoeven de RI&E niet te laten toetsen indien zij gebruik maken van een in de cao opgenomen goedgekeurd, branchespecifiek RI&E-instrument.

Tenslotte, mocht je het opstellen van de RI&E willen uitbesteden of heb je ondersteuning nodig?

Wij van ArboLink helpen je graag bij de uitvoering en/of toetsing van de RI&E.


« Terug naar overzicht

Inzicht in het verzuim van je medewerkers?

Samen zorgen wij voor een betere binding met je medewerkers, een positieve werksfeer, lagere kosten en een maximaal resultaat! Maak een afspraak voor een korte inventarisatie met één van onze deskundigen. We zorgen ervoor dat iedereen tevreden kan zijn!