Arbodienstverlening


1 Juli 2017 werd de Arbowet aan de Europese regelgeving toegevoegd. Dit is gedaan met de gedachte dat Arbotaken ook intern georganiseerd kunnen worden en niet persé uitbesteed hoeven te worden. Echter, is hier wel een regel aangebonden. De werkgever moet één of meerdere deskundige werknemers aanwijzen: de zogeheten preventiemedewerkers. In alle gevallen moet de preventiemedewerker binnen het bedrijf werken.

De rol van een preventiemedewerker voor de wetswijziging was alleen adviseren en samenwerken met de medezeggenschap. Na de wetswijziging zijn daar de bedrijfsarts en andere Arbodeskundigen bij gekomen.

Lees meer

Bedrijfshulpverlening


Bij de uitvoering van het Arbobeleid dient de werkgever verplicht een duidelijk rolverdeling te maken. Zo weten de werknemers welke verplichtingen zij hebben (zoals het opvolgen van de Arbovoorschriften, het dragen van veiligheidsbrillen/veiligheidsschoenen of het volgen van voorlichtingsbijeenkomsten).

BHV'er in opleiding vanaf € 229,-

Lees meer    Offerte aanvragen

RI&E Risico-inventarisatie en evaluatie


De RI&E is wettelijk verplicht voor alle werkgevers (Art. 5 Arbowet). De RI&E bestaat uit een inventarisatie van de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Een RI&E geeft inzicht in de gevaren die zich binnen een bedrijf voordoen en de kans dat zij optreden. Met een RI&E wil je dus de risico’s verminderen en beperken. Bij de RI&E hoort ook een plan van aanpak, waarin je beschrijft welke maatregelen jij neemt om de risico’s zo veel mogelijk tegen te gaan.

RI&E opstellen met plan van aanpak vanaf € 499,-

Lees meer    Offerte aanvragen

Gecertificeerde Arbodienstverlener


Vanaf 2018 geldt volgens de Arbowet dat je als werkgever een basiscontract dient te hebben bij een Arbodienst, wanneer je niet over een rechtstreeks contract beschikt met een bedrijfsarts. Doorgaans liggen de contracten van een gecertificeerde Arbodienst rond de € 150,- per medewerker per jaar. ArboLink heeft er voor gekozen om haar dienstverlening laagdrempelig te houden en heeft daarom twee smaken: Casemanagement Compact & Casemanagement Basis.

Casemanagement Compact


De voordeligste manier om de Arbodienstverlening wetstechnisch volledig dicht te timmeren is het Compact contract. Zaken als analyses, proactieve programma’s, registraties en signaleringen zijn allemaal onderdeel van het contract. Tevens is de Wet Verbetering Poortwachter in stappen beschreven. Kortom enkel de basis, maar goed genoeg voor een sterke fundering.

Vergelijken

Casemanagement Basis


Het Basis contract is een iets uitgebreidere vorm qua dienstverlening. Het grote verschil qua Arbodienstverlening zit hem in de opvolging bij een ziekmelding. Bij het Compact contract is er geen opvolging en dient de betreffende afdeling of het bedrijf zelf contact op te nemen met de ziekgemelde medewerker. Bij het Basis contract neemt één van onze casemanagers binnen de 3e en 5e dag contact op met de betreffende zieke medewerker. De casemanager maakt van dit gesprek een kort verslag en zorgt voor terugkoppeling van dit consult naar de betreffende afdeling of werkgever.

Vergelijken

AVG proof je eigen digitale omgeving


Onze software is volledig AVG proof. Dit betekent dat werkgever, werknemer, casemanager en de bedrijfsarts ieder voor zich een aparte digitale omgeving hebben. Inloggen gaat via een beveiligde tweetraps identificatie met de google authenticator. Belangrijke documentatie en informatie inzake de organisatie zijn hier terug te vinden in een overzichtelijk dashboard. Uiteraard zijn deze gegevens per persoon afhankelijk van de rechten. Kortom samen met de organisatie wordt besproken en bekeken welke rechten welke personen dienen te verkrijgen. Het Company Doctors systeem is een veilige omgeving waarbij de privacy wordt gewaarborgd voor alle gebruikers.

Werkzaamheden zonder contract


Door onze prijsstrategie houden we met beide contractvormen de arbodienstverlening qua vaste kosten laag. Waarom zou je immers meer betalen voor iets waar je geen gebruik van maakt? De werkzaamheden buiten de pakketten worden facultatief in rekening gebracht. Mocht je geen Casemangement Compact of Casemanagement Basis contract hebben dan rekenen wij met een opslag per verrichting of uur.

Direct aanmelden Arbodienst ArboLink


Wil je samen met ons je Arbodienstverlening vorm geven binnen je organisatie? Of ben je geïnteresseerd in wat ArboLink voor jullie organisatie kan betekenen? Ons werkgebied omvat geheel Nederland. Laat je verrassen door onze innovatieve manier van werken en de persoonlijke benadering. Kortom, meld je aan!

Aanmelden

Inzicht in het verzuim van je medewerkers?

Samen zorgen wij voor een betere binding met je medewerkers, een positieve werksfeer, lagere kosten en een maximaal resultaat! Maak een afspraak voor een korte inventarisatie met één van onze deskundigen. We zorgen ervoor dat iedereen tevreden kan zijn!