Werkgevers


Verdieping in het verzuim van je medewerkers. Patronen herkennen en hierop inspelen door een pro-actief programma. Jezelf als organisatie in de picture spelen door duidelijke communicatie en tal van mogelijkheden omtrent groei en ontwikkeling gericht op de gezondheid en vitaliteit van je medewerkers.

Er voor zorgen dat jij de ondernemer bent waar de werknemers graag willen werken. Weten dat je medewerkers het gevoel hebben dat je betrokken bent en graag wil meedenken en ze voorziet in de middelen om zo fit mogelijk te zijn. Een arbodienst die betrokken is en zorgt voor binding met je werknemers, dat is ArboLink.


Waar moet een goed arbobeleid uit bestaan?


Het beleid dat een werkgever binnen zijn bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden, heet het Arbobeleid. Een goed Arbobeleid beperkt de risico’s binnen het bedrijf. Een goed beleid zorgt met name ervoor dat de gezondheidsrisico’s beperkt zijn, vermindert het ziekteverzuim en bevordert de re-integratie na ziekte.

Lees meer

Het belang van een arbobeleid


Het is belangrijk om een duidelijk beschreven arbobeleid te hebben én deze ook na te leven. Als één van je werknemers schade lijdt door het werk, dan is het mogelijk dat het bedrijf hiervoor aansprakelijk wordt gesteld. Daarnaast kan de werknemer ook nog een schadevergoeding eisen. De werkgever moet dan kunnen aantonen dat –in operationele en economische zin- alles is gedaan, wat redelijkerwijs haalbaar was om deze schade te kunnen voorkomen.

Lees meer

Mag ik u verder helpen?

Neem contact op en ik help u graag persoonlijk verder!

088 010 89 00
welkom@arbolink.nl

Neem contact op


Inzicht in het verzuim van je medewerkers?

Samen zorgen wij voor een betere binding met je medewerkers, een positieve werksfeer, lagere kosten en een maximaal resultaat! Maak een afspraak voor een korte inventarisatie met één van onze deskundigen. We zorgen ervoor dat iedereen tevreden kan zijn!