Over Arbolink


ArboLink is een full service dienstverlener op het gebied van employee benefits, HRM- & Arbo-dienstverlening. Taken als verbetering employee-benefits, begeleiding zieke werknemers in het kader van de Wet verbetering Poortwachter, re-integratie, HRM diensten en outplacement trajecten zijn onze specialismen.

Door onze gerichte manier van communiceren alsmede ons verzuimportaal waarbij het Fit Programma proactief werkt, zijn wij er in geslaagd om een brug te slaan tussen de hedendaagse problematiek en het nieuwe denken. Company doctors die zorgdragen voor een fit personeelsbestand en een goede duidelijke begeleiding bij ziekte met als gezamenlijk doel het verzuimpercentage zo laag mogelijk te houden. Daarvoor hebt u ons nodig.


Visie


24 Uur in een dag is niet veranderd, wel de invulling en behoeften om deze dag tot een succes te maken. De wereld van vandaag vraagt om efficiënte processen en verbindingen. Zeker omtrent personeel.

Niet moeten maar wel de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van mogelijkheden die voor jou van belang zijn. Het analyseren van behoeften van je medewerkers, hierop in te spelen door duidelijke communicatie met als doel de schadelast te beheersen.

Kortom de verbindende schakel zijn tussen de werkgever, werknemer en de HR manager om op gelijke hoogte te communiceren en met respect een fijne en gezonde werksfeer te behouden/creëren.


Missie


Wij zijn het alarmnummer met betrekking tot verzuim- & personeelszaken voor onze klanten. Door ons aan je zijde te hebben zorg je voor binding met je medewerkers en 24/7 overzicht middels de meest efficiënte software mbt je ziekteverzuim.

Niet alleen dat want ArboLink voorziet ook in oplossingen om het verzuim tegen te gaan en te reduceren. Door onze ruime providerboog hebben wij een selectieve groep specialisten die door zowel werkgever als werknemer ingezet kunnen worden. Denk hierbij aan psychologen, een budgetcoach, mediator, relatietherapeut, fysiotherapeut, diëtiste, vertrouwenspersoon, HR manager, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, personal trainer, yoga instructeur, voedingsadviseur etc.

De schakel waarbij iedereen zich vrij kan voelen, maar er toch mogelijkheden zijn om te meten hoe medewerkers zich voelen, hoe fit ze zijn en daarmee een vitaal productief beleid te hanteren wat zorgt voor respect. Respect waar vandaag de dag verzuim voor een groot deel mee te maken heeft.


Toekomst


Aangezien de overheid bepaald heeft dat we met zijn allen door moeten werken tot minimaal 68 jaar, moeten we wel kijken hoe dit ook op een goede en verantwoordelijke manier te realiseren is. Niet voor niets spreken kranten en medici over burn-outs, stress en verdere psychische klachten wat een serieus probleem vormt voor onze toekomst.

Misschien wel zo serieus dat in 2030 60% van de werkende bevolking aan enige vorm van overmatige stress leidt. Uitermate belangrijk dat het inzetten van interventies gericht op gezond werken besproken wordt. Afhankelijk van het budget is er voor ieder bedrijf een mogelijkheid om gehoor te geven aan deze noodzaak voor vitaal gezond werken. Het voordeel van een dergelijk plan is dat iedere medewerker kan inspringen en de juiste blokken om zich heen heeft om gebruik van te maken, bij welke vorm van medische/vitale hulp dan ook.

Of deze nu voor een vergoeding in aanmerking komt door de zorgverzekeraar, werkgever of een andere instantie is in eerste plaats niet belangrijk. Door het structureel blijven analyseren van dergelijke situaties kunnen incidenten vroegtijdig opgemerkt worden, wat zal zorgen voor een vroegtijdig herstel zodat uitval beperkt kan blijven. Samen met de werknemer kijken wat hij of zij nodig heeft van de werkgever om het werk goed te kunnen (blijven) uitoefenen, is een pré. Hier ben je tenslotte samen verantwoordelijk voor.


Herkomst


ArboLink is ontstaan door jarenlange ervaring op het gebied van Employee Benefits vanuit de verzekeringsmarkt. Zoals wij het zien, is dit puur het vangnet, wat wordt gezien als het één na laatste spoor. Hiervoor heeft de arbodienstverlener een groot gedeelte van deze taak in handen.

Na de melding van ziekte is het haar taak om te zorgen dat de zieke medewerker zo spoedig mogelijk weer betrokken wordt in het arbeidsproces. Maar ook haar taak gaat pas lopen als het kwaad al is geschied. Zit hier niet nog een schakel voor ? Ons inziens wel. Wij denken in blokken en diegene die centraal staat in deze is de medewerker. Waarom geven we hem of haar dan niet de mogelijkheden om bij een dergelijke vorm van ziekte direct te schakelen met een desbetreffende hulpverlener? Op deze manier zijn we er toch het snelste bij?

Dit in combinatie met een meer pro-actievere vorm van gezond werken door bijvoorbeeld de mogelijkheid tot een collectieve lifestyle coach of personal trainer of yoga lessen, wat allemaal op de werkvloer kan worden uitgevoerd, maakt ons inziens het plaatje pas compleet. Hoe dit bekostigd wordt bijvoorbeeld samen met de zorgverzekeraar, werkgever of een andere instantie, bespreken we naderhand. Het belangrijkste is de behoefte en de kennis waar deze behoefte gehaald kan worden. In onze ogen een platform dat gekoppeld is aan HR, dan wel de arbodienstverlener en wat uiteindelijk voor een gedegen verzuim beleid zal zorgen.


Inzicht in het verzuim van je medewerkers?

Samen zorgen wij voor een betere binding met je medewerkers, een positieve werksfeer, lagere kosten en een maximaal resultaat! Maak een afspraak voor een korte inventarisatie met één van onze deskundigen. We zorgen ervoor dat iedereen tevreden kan zijn!