Werknemers


"ArboLink draagt bij aan het creëren van een prettige werksfeer voor werknemers en werkgevers"

Als werknemer zoek je naar binding met het bedrijf waar je voor werkt. Werk waar een fijn klimaat heerst, waar open wordt gecommuniceerd en prestaties worden beloond. Je wil met passie en enthousiasme naar je werk gaan. Werk waar je energie van krijgt, daar streef je naar. Je wilt niet uitgeblust en zonder energie thuis komen.

Hoe kan dit allemaal gerealiseerd worden? Mede door goed leiderschap! Goed leiderschap dat zich kenmerkt door onder meer interesse in de persoon, transparantie in het beleid, het geven van vertrouwen en het ontbreken van verborgen agenda's. In een dergelijke setting zal jij je vrijer voelen en signalen willen en durven afgeven. Het is zaak om hier de gehele loopbaan regelmatig bij stil te staan en er voor te zorgen dat het werkvermogen behouden blijft of verbeterd kan worden. Het begint allemaal met het luisteren en communiceren tussen werkgevers en werknemers.

Weten wat er voor je geregeld is bij ziekte maar ook weten wat jouw werkgever aan extra mogelijkheden biedt, zoals bijvoorbeeld anoniem of met een vertrouwenspersoon fit te blijven. Onze deskundigen gaan graag met jou of jouw werkgever in gesprek om te zorgen voor een dergelijke werkomgeving.

Mag ik u verder helpen?

Neem contact op en ik help u graag persoonlijk verder!

088 010 89 00
welkom@arbolink.nl

Neem contact op

Inzicht in het verzuim van je medewerkers?

Samen zorgen wij voor een betere binding met je medewerkers, een positieve werksfeer, lagere kosten en een maximaal resultaat! Maak een afspraak voor een korte inventarisatie met één van onze deskundigen. We zorgen ervoor dat iedereen tevreden kan zijn!