Nieuws


 

Overstapservice van ArboLink


De zomer is voorbij en dat betekent dat het tijd is om na te denken over uw arbobeleid. Twijfelt u over uw huidige beleid of over de samenwerking met ...

3 voordelen van een vertrouwenspersoon op de werkvloer


In de zoektocht naar een gezonde werkcultuur speelt de rol van een vertrouwenspersoon een cruciale rol. Een vertrouwenspersoon fungeert als vertrouwd ...

De 4 voordelen van RI&E


Voor elke werkgever met personeel in dienst is de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) een verplicht instrument. Volgens de Arbowet hebben w...

5 tips voor een effectief arbobeleid


Als werkgever is het van groot belang een effectief arbobeleid te implementeren. Een goed arbobeleid waarborgt niet alleen de gezondheid en veiligheid...

Een gezonde leefstijl. Hoe kun je als werkgever een bijdrage leveren?


Voldoende bewegen, gevarieerd eten, niet roken, matig met alcohol en ontspanning dragen bij aan een gezonde leefstijl. Dat weten de meeste mensen, maa...

Oplossing voor terugdringen ziekteverzuim door werkstress.


In 2017 kostte verzuim door stress ruim 2,8 miljard euro, aldus TNO. Door de al maar stijgende percentages van werkenden met stress is de verwachting ...

Nieuwe regels voor roken op de werkplek vanaf 1 januari 2022


Heel veel werkplekken zijn al rookvrij, maar vanaf 1 januari 2022 geldt ook voor het bedrijfsleven dat er geen inpandige rookruimtes meer mogen zijn. ...

De vakantie is weer voorbij……..hoe zorg ik voor focus?


Je komt terug van vakantie. De accu is weer opgeladen en je hebt zin om weer aan de slag te gaan.  De eerste werkdag verloopt echter anders dan j...

Ventileren op de werkplek


We kennen ondertussen allemaal de 3 basisregels waar het kabinet steeds aandacht voor vraagt; handen wassen, afstand houden en testen bij klachten. He...

Aanvulling Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)


Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingevoerd. Op basis van deze wet is een werkgever verplicht om een aanbod van vaste arbeidsom...

Vakantie en verzuim; hoe zit het ook al weer?


Nu de zomervakantie voor de deur staat en medewerkers op vakantie gaan, vragen werkgevers zich af hoe het ook al weer zit met verzuim in relatie tot v...

De RI&E: Wat houdt het in en wat levert het op?


Tijdens de week van de RI&E, 21-25 juni 2021, is het goed om de RI&E nog even onder de aandacht te brengen. De RI&E is voor ons van ArboLi...

Hoe zorg je er voor dat je medewerkers veilig werken tijdens hitte?


Nu het mooie weer is aangebroken en de temperatuur weer stijgt, krijgen wij regelmatig de vraag hoe warm het mag zijn op de werkplek. Iedereen wil zij...

De Week van de RI&E


Ieder jaar wordt de Week van de RI&E georganiseerd om gezond en veilig werken extra onder de aandacht te brengen. Dit jaar vindt de Week van de RI...

De eerste maand van Ietje ten Velde


Alweer één maand maak ik onderdeel uit van het ArboLink-team. Wat een warm welkom heb ik gehad! De eerste maand is voorbij gevlogen. Uiteraard kenni...

Alles om onze relaties en haar medewerkers gezond te houden


Bij ArboLink Company Doctors proberen wij elke dag te innoveren en met slimme oplossingen te komen zodat onze klanten en haar medewerkers ve...

Wat kost een verzuimende medewerker nou?


Uit de verzuimcijfers blijkt dat het verzuim de laatste jaren stijgt. Hierop volgend dus ook de verzuimkosten. Maar waaruit bestaan deze kosten eigenl...

De verzuimcijfers van 2020 zijn bekend


2020 was een roerig jaar. Dit valt ook af te lezen aan de verzuimcijfers die het CBS heeft gepubliceerd. In het artikel van vandaag bespreken wij onde...

Eigenrisicodrager worden bij ziekte of WGA? Weet wat het inhoudt!


Wanneer jij eigenrisicodrager bent in het geval van ziekte of WGA, weet jij dan wat het allemaal inhoudt? Het is een lastig onderwerp en wij merken va...

De arbeidsovereenkomst eindigt niet na 104 weken ziekte! Wat te doen als ondernemer?


Je medewerker is bijna 104 weken ziek. Dit houdt in dat de loondoorbetalingsplicht, bij ziekte, er bijna opzit. Wij, ArboLink, merken dat veel onderne...

Als sponsor aan het woord


Deze periode laten we sponsoren aan het woord over de laatste ontwikkelingen binnen hun bedrijf. Hierdoor blijven we ondanks de coronacrisis met elkaa...

Ouderschapsverlof wordt aantrekkelijker


Het kabinet wil dat mensen meer ruimte krijgen om te kiezen hoe ze willen werken en hoe dit te combineren. Daarom neemt het kabinet een derde stap in ...

Regels voor thuiswerken


Door de huidige situatie die zich in de wereld afspeelt, waren of zijn veel mensen nood gedwongen om vanuit huis te gaan werken. Hoe zit het dan met d...

Subsidie voor aanpassingen in de werkplekken voor arbeidsbeperkten


Als een werkgever werknemers met een arbeidsbeperking voor langere tijd in dienst wil houden of nemen, zijn er soms grote aanpassingen nodig binnen he...

Inzicht in het verzuim van je medewerkers?

Samen zorgen wij voor een betere binding met je medewerkers, een positieve werksfeer, lagere kosten en een maximaal resultaat! Maak een afspraak voor een korte inventarisatie met één van onze deskundigen. We zorgen ervoor dat iedereen tevreden kan zijn!