Vakantie en verzuim; hoe zit het ook al weer?


Nu de zomervakantie voor de deur staat en medewerkers op vakantie gaan, vragen werkgevers zich af hoe het ook al weer zit met verzuim in relatie tot vakantie en corona. Wij leggen je het daarom nog graag een keer aan je uit:

Je werknemer is ziek en wil op vakantie

Wanneer een zieke medewerker op vakantie wil, dan mag dit zolang dit zijn herstel- en/of re-integratieproces niet vertraagd. Twijfel je hierover, dan is het verstandig om de medewerker te laten zien door de bedrijfsarts om de situatie te laten beoordelen. Uiteraard kan een zieke medewerker niet zo maar op vakantie gaan en moet hij, voordat hij op vakantie gaat, altijd toestemming vragen aan zijn werkgever.

Hoe zit het met het opnemen van vakantiedagen?  

Sinds 1 januari 2012 geldt dat tijdens ziekte de opbouw van vakantiedagen gewoon door gaat.

Dit betekent dat als een medewerker te kennen geeft dat hij op vakantie wil, hij dezelfde dagen/uren opneemt als wanneer hij niet ziek zou zijn geweest. Tenminste, als je ervan uit kunt gaan dat de medewerker in staat is om van zijn vakantie te genieten.   

Toch mag je als werkgever niet zomaar vakantie-uren afschrijven. Als werkgever moet je de medewerker altijd vragen om (mondeling of schriftelijk) in te stemmen met opnemen van vakantiedagen. Indien de medewerker instemt met het afboeken van vakantiedagen dan heeft hij gedurende de vakantieperiode geen re-ingratieverplichtingen. Geeft de medewerker geen toestemming dan mogen er geen vakantiedagen worden ingehouden, maar mag je als werkgever het vakantieverzoek wel afwijzen.

Om misverstanden te voorkomen is het dus belangrijk om duidelijke afspraken te maken! Wij raden daarom aan om afspraken hierover op te nemen in de arbeidsovereenkomst of het  bedrijfsreglement.

Je werknemer is op vakantie en wordt ziek

Wordt je medewerker ziek tijdens de vakantie dan moet hij zich zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur, melden bij de werkgever. Belangrijk is dat een zieke medewerker bereikbaar blijft voor werkgever en arbodienst. Stem dit dus goed af.

Verder is het van belang dat de zieke medewerker op zijn vakantieadres een arts inschakelt voor een medische verklaring (in het Nederlands, Duits of Engels) waarin de diagnose, het advies en de te verwachten ziekteduur staan. Bij terugkomst raden wij aan om een afspraak bij de bedrijfsarts in te plannen, zodat die de actuele gezondheidstoestand van de werknemer kan beoordelen.

Indien een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie en bij terugkeer een medische verklaring met gegronde redenen kan overleggen, behoudt hij zijn vakantiedagen gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid.

Medewerkers gaan op vakantie naar het buitenland

In steeds meer Europese landen verandert het negatieve (rood/oranje gebied) reisadvies naar positief (geel/groen). Hierdoor maken medewerkers weer vakantieplannen voor reizen naar het buitenland. Maar hoe zit het ook al weer met betrekking tot corona?

  • Land met code groen/geel: als een medewerker ziek wordt, moet je als werkgever het loon doorbetalen. De Rijksoverheid heeft immers aangegeven dat het veilig is om naar deze landen te reizen. Wijzigt de kleurcode tijdens de vakantie naar rood/oranje dan geldt aansluitend een quarantaineplicht. Indien mogelijk kan een medewerker gedurende deze periode thuiswerken. Is dit niet mogelijk, dan geldt over het algemeen dat deze quarantainedagen voor rekening van de werkgever komen.
  • Kleurcode oranje/rood; reist een medewerker naar een land met deze kleurcodes, maak dan als werkgever duidelijk dat je dit niet wilt en leg uit waarom (quarantaineplicht en verhoogd risico op besmetting). Geef aan dat als medewerker toch wenst af te reizen het volledig voor eigen risico is. Dit houdt in dat de medewerker geen recht op loon heeft tijdens de quarantaineplicht, tenzij hij kan thuiswerken of bereid is voor deze periode extra vakantiedagen op te nemen. Raakt de medewerker besmet met het coronavirus dan had hij dat risico kunnen voorzien. Dit betekent ook dat de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever mogelijk vervalt. Afreizen naar een oranje/rood gebied kan dus enorme gevolgen hebben.

Samenvattend; maak duidelijke afspraken met elkaar voor de vakantie en zorg dat medewerkers op de hoogte zijn van de regels met betrekking tot verzuim in relatie tot vakantie en corona.

Rest ons nog om iedereen een veilige vakantie toe te wensen in goede gezondheid!

Mocht je nog vragen hebben? Neem gerust contact met ons op. Wij van ArboLink zijn ook gedurende de vakantieperiode gewoon bereikbaar.


« Terug naar overzicht

Inzicht in het verzuim van je medewerkers?

Samen zorgen wij voor een betere binding met je medewerkers, een positieve werksfeer, lagere kosten en een maximaal resultaat! Maak een afspraak voor een korte inventarisatie met één van onze deskundigen. We zorgen ervoor dat iedereen tevreden kan zijn!