Ventileren op de werkplek


We kennen ondertussen allemaal de 3 basisregels waar het kabinet steeds aandacht voor vraagt; handen wassen, afstand houden en testen bij klachten. Het kabinet heeft onlangs besloten om hier een vierde basisregel aan toe te vragen; het zorgen voor frisse lucht.

 

De reden hiervan is dat ventileren kan helpen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Er zijn aanwijzingen dat kleine vloeistofdeeltjes (aerosolen) met het coronavirus erin zich over grotere afstand kunnen verplaatsen dan 1,5 meter. Deze vloeistofdeeltjes komen vrij bij hoesten en niezen, maar ook (hetzij in mindere mate) bij schreeuwen, praten en zingen. Bij slechte ventilatie kan dit dus een extra besmettingsrisico opleveren.

Volgens het RIVM is nog niet duidelijk in hoeverre ventilatie helpt om het aantal besmettingen met het coronavirus naar beneden te brengen. Wel geven zij aan dat het belangrijk is om de gehele dag goed te ventileren en ruimtes door te luchten. Daarnaast is het raadzaam om de luchtvochtigheid in de gaten te houden. Die kan het beste tussen de 40% en 60% blijven.

Wij adviseren daarom;

  • Zorg voor goede ventilatie; zet ramen en deuren zoveel mogelijk open of lucht regelmatig 10 tot 15 minuten.
  • Gebruik geen (tafel- of staande) ventilatoren en mobiele airco’s is gemeenschappelijke ruimtes.
  • Maak alleen gebruik van goed functionerende ventilatiesystemen (geen recirculatie aangezien dit ook luchtverplaatsing is).
  • Controleer de luchtvochtigheid goed.

Natuurlijk heeft het kabinet geadviseerd om weer zoveel mogelijk thuis te werken, maar mochten medewerkers toch op kantoor willen of moeten werken, dan is het goed om het bovenstaande advies op te volgen.


« Terug naar overzicht

Inzicht in het verzuim van je medewerkers?

Samen zorgen wij voor een betere binding met je medewerkers, een positieve werksfeer, lagere kosten en een maximaal resultaat! Maak een afspraak voor een korte inventarisatie met één van onze deskundigen. We zorgen ervoor dat iedereen tevreden kan zijn!