Wat kost een verzuimende medewerker nou?


Uit de verzuimcijfers blijkt dat het verzuim de laatste jaren stijgt. Hierop volgend dus ook de verzuimkosten. Maar waaruit bestaan deze kosten eigenlijk? Dat alles bespreken wij vandaag in dit artikel.

Wat kost een zieke medewerker gemiddeld?

Een zieke werknemer kost de werkgever gemiddeld 250 tot 300 per dag, maar dat kan verder uitlopen afhankelijk van de situatie. Daarnaast krijg je als werkgever te maken met direct en indirecte kosten. Directe kosten zijn o.a. de verplichte doorbetalingen van het loon en de kosten voor de arbodienstverlening. Indirecte kosten zijn o.a. de kosten voor vervangend personeel of verlies van de productie. Onderstaand geven wij toelichting op hoe de kosten zijn opgebouwd.

Hoe worden de kosten opgebouwd?

  • Werknemers hebben recht op uitbetaling van tenminste 70% van hun loon bij de 1e 2 ziektejaren. Afhankelijk van het CAO kunnen deze percentages ook hoger liggen. Bijvoorbeeld het 1e jaar dient er 100% uitbetaald te worden en het 2e jaar 80 of 90%.
  • Kosten zijn ook grotendeels afhankelijk van de CAO van de desbetreffende sector. Er zijn een aantal loonelementen en vergoedingen die de werkgever (gespreid) moet betalen tijdens de arbeidsongeschiktheid. Om een aantal voorbeelden te noemen: pensioen, vakantietoeslag, auto van de zaak en eventuele gratificaties.
  • Voor het 1e jaar geldt dat de uitbetaling minimaal het minimumloon moet bedragen. Hierop volgend dienen de werkzaamheden nu door iemand anders gedaan te worden, wat dus ook geld kost.
  • Om door te gaan op het punt hierboven. Afhankelijk van de functie van de zieke werknemer en hoe makkelijk hij of zij te vervangen is, leidt de organisatie productie- en of omzetverlies.
  • Afsluitend dien je rekening te houden, afhankelijk van het contract met je arbodienst, met de kosten voor verzuimbegeleiding en re-integratie. Denk hierbij aan de kosten van het re-integratietraject, aanpassing van de werkplek en extra arbodienstverlening.

Verzuim verzekeren

Het is vandaag de dag ook mogelijk om arbeidsongeschiktheid te verzekeren. De desbetreffende verzekering hiervoor heet een verzuimverzekering. Een verzuimverzekering zorgt ervoor, dat bij ziekte van de werknemer, de werkgever een vergoeding krijgt waardoor het loon van de werknemer betaald kan blijven.

Kosten beperken door tijdig in te grijpen

Met de bovenstaande kostenposten in ons achterhoofd, is het verstandig om te kijken hoe de kosten beperkt kunnen blijven. Wanneer je werknemer vaker dan 3 keer per jaar verzuimverlof aanvraagt, kan dat een signaal zijn van onderliggende psychische klachten of dreigende langdurige verzuim. Een praktische tip die wij mee wil geven en in elke situatie te gebruiken is, grijp tijdig in. Een snelle interventie kan 3 tot 4 weken verzuim besparen!

Gelukkig ben jij bij ArboLink aan het goede adres! Wij zijn een full-service dienstverlener op het gebied van employee benefits, HRM- & Arbo-dienstverlening. Wij hebben de expertise en de kracht om jou in dit gehele proces bij de hand te nemen!

 


« Terug naar overzicht

Inzicht in het verzuim van je medewerkers?

Samen zorgen wij voor een betere binding met je medewerkers, een positieve werksfeer, lagere kosten en een maximaal resultaat! Maak een afspraak voor een korte inventarisatie met één van onze deskundigen. We zorgen ervoor dat iedereen tevreden kan zijn!