Aanvulling Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)


Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingevoerd. Op basis van deze wet is een werkgever verplicht om een aanbod van vaste arbeidsomvang aan te bieden aan werknemer met een oproepcontract die minimaal 12 maand (1 jaar) in dienst zijn. Het aanbod van de vaste arbeidsomvang moet minimaal het gemiddelde aantal gewerkte uren over de 12 voorafgaande maanden zijn.

Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingevoerd. Op basis van deze wet is een werkgever verplicht om een aanbod van vaste arbeidsomvang aan te bieden aan werknemer met een oproepcontract die minimaal 12 maand (1 jaar) in dienst zijn. Het aanbod van de vaste arbeidsomvang moet minimaal het gemiddelde aantal gewerkte uren over de 12 voorafgaande maanden zijn.

Sinds 1 juli 2021 is hieraan toegevoegd dat het aanbod van de werkgever één maand geldig is. De oproepkracht moet dus binnen deze maand reageren op het aanbod. Als de oproepkracht na één maand en één dag op het aanbod terugkomt, is hij te laat en is het aanbod komen te vervallen. Wanneer de oproepkracht het aanbod tijdig heeft geaccepteerd moet de nieuwe arbeidsovereenkomst met de nieuwe (vaste) urenomvang ingaan op uiterlijk de eerste dag van de 15e maand.

Voorbeeld:

Een oproepkracht heeft sinds 1 juni 2020 een oproepcontract. Als werkgever moet je dan uiterlijk 1 juli 2021 je werknemer een arbeidsovereenkomst aanbieden met een vast aantal uren per periode. De oproepkracht dient dit aanbod uiterlijk 1 augustus 2021 te aanvaarden waarna het vaste aantal uren uiterlijk op 1 september 2021 ingaan.

Let op:

Als je als werkgever geen aanbod doet, dan heeft de werknemer met oproepcontract vanaf de eerste dag van de 15e maand toch recht op het vaste aantal uren dat je als werkgever aan had moeten bieden alsmede op het bijbehorende loon. Zorg dus dat je tijdig actie onderneemt.

Vragen hierover of hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsovereenkomst? Wij van ArboLink kunnen je hier uiteraard bij ondersteunen. Neem gerust contact met ons op!


« Terug naar overzicht

Inzicht in het verzuim van je medewerkers?

Samen zorgen wij voor een betere binding met je medewerkers, een positieve werksfeer, lagere kosten en een maximaal resultaat! Maak een afspraak voor een korte inventarisatie met één van onze deskundigen. We zorgen ervoor dat iedereen tevreden kan zijn!