Ouderschapsverlof wordt aantrekkelijker


Het kabinet wil dat mensen meer ruimte krijgen om te kiezen hoe ze willen werken en hoe dit te combineren. Daarom neemt het kabinet een derde stap in de verlofregelingen voor ouders van jonge kinderen. Vanaf augustus 2022 krijgen zij 9 negen weken van het ouderschapsverlof deels doorbetaald. Hiermee wil de overheid het aantrekkelijker maken dat men daadwerkelijk het ouderschapsverlof opneemt.

Minister Koolmees: “De coronacrisis drukt ons met de neus op de feiten. We zien meer dan ooit hoe zwaar het is om te werken en te zorgen tegelijk. Het kabinet denkt al langer na over hoe we ouders kunnen helpen bij de combinatie van werk en gezin. Door straks het ouderschapsverlof deels te gaan betalen, verkleinen we voor veel gezinnen de belemmering om ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen. Daarmee wordt het voor ongeveer 200.000 ouders beter mogelijk om een baan te hebben en tegelijkertijd meer tijd thuis te besteden.”

50% van het dagloon

Nu is het al mogelijk dat ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste 8 levensjaren van hun kind. In principe is dit verlof onbetaald, tenzij daar intern in het bedrijf andere afspraken over zijn gemaakt. Niet iedereen kan zich door de huidige regeling van het verlof, zich ook veroorloven om daadwerkelijk gebruik te maken van het verlof. Uit cijfers blijkt dat slecht 1/3 van de ouders gebruik maakt van het ouderschapsverlof.

Daarom heeft het kabinet besloten om de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof te gaan betalen. Ouders krijgen straks van UWV een uitkering ter hoogte van 50% van hun dagloon, tot 50% van het maximum dagloon. Om ervoor te zorgen dat zowel UWV als bedrijven zich kunnen voorbereiden op deze regeling gaat de verlofregeling pas vanaf augustus 2022 in.

Een belangrijk element van het betaalde verlof is, dat het moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Daarmee krijgen gezinnen meer tijd om te wennen aan de nieuwe situatie en om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen. De overige 17 weken verlof blijven wettelijk onbetaald en kunnen nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind worden opgenomen. Het blijft mogelijk voor werkgevers en werknemers om daar aanvullende afspraken over te maken.


« Terug naar overzicht

Inzicht in het verzuim van je medewerkers?

Samen zorgen wij voor een betere binding met je medewerkers, een positieve werksfeer, lagere kosten en een maximaal resultaat! Maak een afspraak voor een korte inventarisatie met één van onze deskundigen. We zorgen ervoor dat iedereen tevreden kan zijn!