De Week van de RI&E


Ieder jaar wordt de Week van de RI&E georganiseerd om gezond en veilig werken extra onder de aandacht te brengen. Dit jaar vindt de Week van de RI&E plaats van 21 – 25 juni 2021 en staat de week in het teken van “precies wat je nodig hebt’’. Het afgelopen jaar is er veel veranderd door corona. Niet alleen kregen we te maken met allerlei maatregelen, ook werd er daar waar mogelijk thuis gewerkt. Wat betekent dit voor de RI&E?

Allereerst even een stukje opfrissen….

Sinds 1 januari 1994 moeten alle werkgevers volgens de Arbowet verplicht een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) uitvoeren. Werkgevers hebben een zorgplicht die bepaalt dat zij moeten zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor hun werknemers, aldus de Arbowet. De RI&E helpt bedrijven om risico’s op het gebied van veilig en gezond werken op een gestructureerde manier in kaart te brengen en daar waar nodig actie te ondernemen.

RI&E en COVID-19

Tijdens deze week van de RI&E willen wij graag COVID-19 in relatie tot de RI&E onder de aandacht brengen. Aangezien een RI&E altijd actueel moet zijn, moet ook een nieuw risico als het coronavirus worden genomen. De inspectie SZW heeft al aangegeven dat er gehandhaafd wordt op risico’s ten gevolge van besmettingen door COVID-19.

Vervangt een coronaprotocol de RI&E?

Veel werkgevers hebben ondertussen op basis van de richtlijnen van het RIVM al een coronaprotocol opgesteld. Hierin zijn regels opgenomen over o.a. afstand houden, over thuiswerken, over hygiëne en over bescherming. De vraag is echter of zo’n coronaprotocol nu ook de RI&E vervangt. Het antwoord is; NEE.

Ondanks dat er een coronaprotocol aanwezig is, hebben werkgevers de plicht om een RI&E uit te voeren. In deze RI&E moet het coronavirus specifiek als risico worden opgenomen. Door het risico en de te nemen maatregelen (het coronaprotocol) op te nemen in de RI&E voldoe je aan de gestelde eisen vanuit de Arbowetgeving.

Thuiswerken (plaatsonafhankelijk werken)

Niet alleen het besmettingsgevaar, maar ook het thuiswerken (ook wel plaatsonafhankelijk werken genoemd) verdient extra aandacht. Ook voor medewerkers die geheel of gedeeltelijk thuiswerken geldt de zorgplicht en moet de Arbowet worden nageleefd. Het is daarom verstandig dat je je werknemers actief informeert hoe zij in een andere werkomgeving dan op kantoor veilig en gezond kunnen werken.

ArboLink en de RI&E

Wij begrijpen dat bedrijven ten gevolge van de coronacrisis de RI&E niet bovenaan hun actiepuntenlijst hebben staan, maar nu er volop wordt nagedacht over het nieuwe (hybride) werken is het misschien wel een mooie aanleiding om dit op te pakken.

Wij van ArboLink kunnen je hierbij ondersteunen door je te vertellen welke eisen worden gesteld aangaande de implementatie in de RI&E. Dus heb je een vraag hierover, neem dan gerust contact met ons op. Wij denken graag met je mee!


« Terug naar overzicht

Inzicht in het verzuim van je medewerkers?

Samen zorgen wij voor een betere binding met je medewerkers, een positieve werksfeer, lagere kosten en een maximaal resultaat! Maak een afspraak voor een korte inventarisatie met één van onze deskundigen. We zorgen ervoor dat iedereen tevreden kan zijn!