Oplossing voor terugdringen ziekteverzuim door werkstress.


In 2017 kostte verzuim door stress ruim 2,8 miljard euro, aldus TNO. Door de al maar stijgende percentages van werkenden met stress is de verwachting dat dit bedrag alleen maar verder zal toenemen de komende jaren. Hoogtijd om te kijken hoe we het voorkomen van teveel werkstress goed en structureel kunnen aanpakken. Ons motto is “voorkomen is beter dan genezen”. De ervaring leert dat rust pakken en goed opladen meer effect heeft dan minder werken. Hoe dat zit, leggen we je hieronder uit!

Autonomie en verbinding verminderen stressklachten

Veel gehoorde klachten van medewerkers zijn dat ze altijd “aan” staan en het niet meer lukt om te ontspannen. Daarnaast wordt het weekend als te kort ervaren om voldoende op te kunnen laden. De ervaring is dat dit op den duur zijn tol eist. Uit het onderzoek blijkt verder dat bijna 1/3e van alle werkenden te weinig toe komt aan ontspanning en onvoldoende steun van collega’s ervaart. Wij zien dat er op dit vlak dus nog veel winst kan worden behaald, zowel voor werkgevers als werknemers.

Welke energiebronnen kunnen dan aangeboord worden?

Het is bewezen dat medewerkers die zich goed weten te ontspannen en die in hun werk de vrijheid hebben om voldoende hersteltijd in te plannen, aanzienlijk minder stressklachten ervaren. Ook een goede onderlinge sfeer en goede samenwerking dragen enorm bij in vermindering van de stress.  

Het is daarom van belang dat werkgevers en leidinggevenden weten waar hun medewerkers energie van krijgen en hoe (werk-)stress kan worden voorkomen. Deze vraagstukken zullen de komende jaren dan ook meer dan ooit op de agenda staan.

Wij van ArboLink helpen jullie graag bij dit soort vraagstukken. Er is namelijk nog veel winst te behalen als het gaat om het voorkomen van werkstress en daaruit voortvloeiend (langdurig) verzuim.  

Schroom daarom niet en neem contact op met onze erkende adviseurs. Want een scherpe blik creëren we samen!


« Terug naar overzicht

Inzicht in het verzuim van je medewerkers?

Samen zorgen wij voor een betere binding met je medewerkers, een positieve werksfeer, lagere kosten en een maximaal resultaat! Maak een afspraak voor een korte inventarisatie met één van onze deskundigen. We zorgen ervoor dat iedereen tevreden kan zijn!