Subsidie voor aanpassingen in de werkplekken voor arbeidsbeperkten


Als een werkgever werknemers met een arbeidsbeperking voor langere tijd in dienst wil houden of nemen, zijn er soms grote aanpassingen nodig binnen het bedrijf. Dergelijke aanpassingen zijn duur, zeker als het om meer werknemers gaat. Met de ‘Pilot Generieke Werkgeversvoorziening’ kunnen werkgevers hiervoor een subsidie krijgen.

Werkgevers kunnen tot en met 31 december 2020 een aanvraag voor een subsidie indienen. Deze subsidie gebruikt de werkgever om een of meer werkplekken binnen het bedrijf aan te passen. Het kan ook om een aanpassing in het productieproces gaan. De werkgever moet daarbij de intentie hebben om één of meerdere mensen met een vergelijkbare beperking in dienst te nemen en duurzame werkgelegenheid voor 3 jaar aan te bieden. De werknemer moet bij de start van de pilot wel in beeld zijn bij de werkgever, maar hoeft nog niet in dienst te zijn. Organisaties kunnen subsidie krijgen voor duurdere en meer vernieuwende voorzieningen, omdat zij deze voor meerdere werknemers kunnen aanvragen.

De proef loopt tot en met 31 december 2023. Tijdens de proef evalueert UWV, onder meer door bedrijfsbezoeken bij en interviews met werkgevers. Bekeken wordt of meer werknemers door de proef aan het werk zijn en blijven. Organisaties zijn verplicht om aan deze evaluatie mee te werken.

Voorwaarden

Voor het ontvangen van de subsidie gelden de volgende voorwaarden:

  • De voorziening is noodzakelijk.
  • De voorziening kost minimaal € 22.689 en maximaal € 1.000.000.
  • De werkgever moet in de 3 jaar dat de proef duurt minimaal één werknemer in dienst hebben voor wie de aanpassing noodzakelijk is.
  • Die werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor minstens 6 maanden.
  • UWV heeft bij de werknemers een arbeidsbeperking vastgesteld.

« Terug naar overzicht

Inzicht in het verzuim van je medewerkers?

Samen zorgen wij voor een betere binding met je medewerkers, een positieve werksfeer, lagere kosten en een maximaal resultaat! Maak een afspraak voor een korte inventarisatie met één van onze deskundigen. We zorgen ervoor dat iedereen tevreden kan zijn!