Regels voor thuiswerken


Door de huidige situatie die zich in de wereld afspeelt, waren of zijn veel mensen nood gedwongen om vanuit huis te gaan werken. Hoe zit het dan met de verantwoordelijkheid van de werkgever? Die moet namelijk zorgen voor een veilige werkplek.

In de Arbowet wordt niet gesproken over thuiswerken, maar over ‘plaatsonafhankelijke arbeid’. Alle bepalingen over plaatsonafhankelijke arbeid staan in Hoofdstuk 1, afdeling 10 van het Arbobesluit.

Wanneer je noodgedwongen thuis moet werken, blijven afspraken met de werkgever nog steeds nodig. De werkgever moet aangeven welke werkzaamheden er verricht moeten worden en de stoffen, hulpmiddelen en werktuigen die de werknemer voor de werkzaamheden nodig is. Ook dient de werkgever er op toe te zien dat een werknemer zich niet in een onveilige situatie begeeft bij zijn plaatsonafhankelijke arbeid. Maar hij kan geen verantwoordelijkheid dragen voor bijvoorbeeld de inrichting van het (internet)café of het openbaar vervoer.

Het controleren van thuiswerken is mogelijk

De inspectiebond SZW controleert bedrijven op de naleving van de Arbowet en kan in dat kader ook de thuiswerkplek controleren. Op grond van de Arbowet (Art. 24. Derde lid) mag een inspecteur zelfs zonder toestemming van de bewonder een woning betreden. Echter, moet de inspectie wel een sterk vermoeden hebben dat er ook daadwerkelijk thuis gewerkt wordt. Hieraan gelden enkele regels die wij hieronder hebben neergezet:

  • De inspecteur moet altijd eerst om toestemming vragen.Als die uitblijft, mag de inspecteur de woning pas betreden met een schriftelijke machtiging.
  • De inspecteur moet zich vooraf legitimeren.
  • De werknemer moet vooraf tijdig over het bezoek worden ingelicht.
  • De inspecteur mag niet alleen komen, er moet altijd een tweede inspecteur bij zijn.
  • De werknemer mag vragen om de aanwezigheid van minstens één vrouwelijke inspecteur.
  • De verplichtingen van de inspecteur liggen vast in een gedragscode.

PS: een machtiging is niet vereist als de inspecteurs de woning terstond moeten betreden ter voorkoming of bestrijding van ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen of goederen.

 


« Terug naar overzicht

Inzicht in het verzuim van je medewerkers?

Samen zorgen wij voor een betere binding met je medewerkers, een positieve werksfeer, lagere kosten en een maximaal resultaat! Maak een afspraak voor een korte inventarisatie met één van onze deskundigen. We zorgen ervoor dat iedereen tevreden kan zijn!