De 4 voordelen van RI&E


Voor elke werkgever met personeel in dienst is de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) een verplicht instrument. Volgens de Arbowet hebben werkgevers een zorgplicht om een veilige en gezonde werkomgeving voor hun werknemers te waarborgen. De RI&E biedt ondersteuning aan bedrijven bij het systematisch identificeren van risico's met betrekking tot veilig en gezond werken, en het ondernemen van acties waar nodig.

De RI&E biedt inzicht in de Arborisico's met betrekking tot veiligheid, welzijn en gezondheid (zowel fysiek als psychisch) en draagt bij aan het begrip van de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie. 

Het is vereist om de inventarisatie van de RI&E schriftelijk vast te leggen. Daarnaast moet er een Plan van Aanpak (PvA) worden gecreëerd waarin wordt beschreven welke stappen je gaat ondernemen en wanneer, om de geïdentificeerde risico's aan te pakken. Deze risico's kunnen zich voordoen op terreinen zoals beeldschermwerk, werkplekinrichting, fysieke belasting en/of psychosociale arbeidsbelasting (zoals werkdruk, werktijden, rusttijden, pesten, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie).

Het is van belang om te onthouden dat de RI&E te allen tijde up-to-date moet zijn. Als er veranderingen optreden in de werkomstandigheden, zoals bijvoorbeeld de ingebruikname van nieuwe machines binnen het bedrijf, dan dient de RI&E ook aangepast te worden.

RI&E is niet alleen een vereiste, het is ook een strategisch instrument dat de kern vormt van een gezonde en succesvolle organisatie. Hieronder lichten we de 4 voordelen van RI&E toe. 

1. Kostenbesparing 

RI&E betekent investeren in preventie. Het verminderen van risico's leidt tot minder arbeidsongevallen, verlaagd ziekteverzuim en verminderde medische kosten, wat op zijn beurt middelen vrijmaakt voor verdere groei.

"Door proactief risico's te identificeren en aan te pakken, voorkomen we niet alleen menselijk leed, maar besparen we ook aanzienlijke kosten op de lange termijn."

2. Welzijn van medewerkers 

RI&E speelt een cruciale rol bij het identificeren van fysieke en mentale belasting, waardoor je gerichte interventies kunt implementeren ter bevordering van het welzijn. Het plaatst het welzijn van medewerkers in het middelpunt. Een gezonde medewerker is een productieve medewerker! Het handhaven van een RI&E draagt bij aan een cultuur van doeltreffendheid en effectiviteit.

3. Wettelijke naleving 

RI&E fungeert als de basis van ethisch en wettelijk verantwoord ondernemen. Het naleven van deze verplichting minimaliseert het risico op boetes en juridische complicaties. Bovendien getuigt het van de toewijding van jouw organisatie aan haar verantwoordelijkheden als werkgever!

"Het naleven van wet- en regelgeving vormt de ruggengraat van vertrouwen en stabiliteit. RI&E ligt aan de basis van ethisch en wettelijk verantwoord ondernemen."

4. Imago en reputatie

"Het succes wordt mede beïnvloed door hoe we gezien worden door zowel onze medewerkers als de buitenwereld. Een positief werkgeversimago begint met het zorgen voor degenen die ons succes mogelijk maken."

RI&E versterkt het imago van een werkgever die zich inzet voor betrokkenheid en veiligheid. Dit trekt niet alleen talent aan, maar bouwt ook aan duurzame relaties met huidige en toekomstige medewerkers.

Hulp nodig of overstappen? 

Overweeg je om het opzetten van een RI&E aan professionals over te laten, of heb je behoefte aan begeleiding? ArboLink staat klaar om jouw organisatie hierbij te ondersteunen!

ArboLink onderscheidt zich van andere arbodiensten door een proactieve aanpak op HR en arbodienstverlening. Wij geloven in preventieve strategieën waarbij wij ons richten op het identificeren en aanpakken van potentiële risico's op de werkplek, variërend van ergonomische verbeteringen tot het aanbieden van gezondheidsbevorderende programma's. Dit helpt niet alleen bij het verminderen van arbeidsongevallen, maar ook bij het bevorderen van een positieve werkcultuur en het stimuleren van betrokkenheid. 

✅ Preventieve aanpak 

✅ Actief verzuimbeheer leidend tot snelle re-integratie 

✅ Landelijk netwerk

✅ Korte lijnen en wachttijden

Neem nu contact met ons op. 


« Terug naar overzicht

Inzicht in het verzuim van je medewerkers?

Samen zorgen wij voor een betere binding met je medewerkers, een positieve werksfeer, lagere kosten en een maximaal resultaat! Maak een afspraak voor een korte inventarisatie met één van onze deskundigen. We zorgen ervoor dat iedereen tevreden kan zijn!